ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Η εταιρεία εφαρμόζει Πιστοποιημένα Συστήματα:

iso22000 Λαγάκης
acert 22000 Λαγακης
GR 39KN31 Λαγάκης

Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Η εταιρεία ΛΑΓΑΚΗΣ Κ.& ΣΙΑ Ο.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της επεξεργασίας, συσκευασίας και εμπορίας κατεψυγμένων αλιευμάτων.

Η εταιρεία με πάθος, επαγγελματισμό και κυρίως επιμονή στην ποιότητα και ασφάλεια, προσφέρει στον τομέα της λιανικής αλλά και της χονδρικής πώλησης, απαράμιλλης ποιότητας κατεψυγμένα αλιεύματα, έχοντας πάντα ως βασικό μέλημα την ικανοποίηση των πελατών της.

Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων της επιχείρησης είναι σύμφωνη με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις καθώς και τος απαιτήσεις των προτύπων ISO 22000:2018 και FSSC 22000, V5.

Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων της επιχείρησης εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης εντός της εταιρίας και έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η εταιρεία φροντίζει να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό των υποδομών και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.

Η εταιρεία φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση στα νέα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, μεριμνώντας παράλληλα για τη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων της.

Η εταιρεία ΛΑΓΑΚΗΣ Κ.& ΣΙΑ Ο.Ε. εφαρμόζει πιστά τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων, που έχει αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22000:2018 και FSSC 22000, καθώς επίσης και σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο Γενικός Διευθυντής