ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία ΛΑΓΑΚΗΣ Κ. και ΣΙΑ ΟΕ., έχοντας προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις στο χώρο των κτιριακών, υλικοτεχνικών και μηχανολογικών της υποδομών, αποτελεί σήμερα μία πρότυπη μονάδες εισαγωγής, τυποποίησης, εμπορίας και διανομής κατεψυγμένων αλιευμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Με κορυφαίας τεχνολογίας ψυκτικούς θαλάμους και υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό επεξεργασίας και τυποποίησης αλιευμάτων, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος με τη σιγουριά της πολύχρονης εμπειρίας της και του αδιαπραγμάτευτου επαγγελματισμού. Σημαντικότατο ρόλο στη μέχρι τώρα εξέλιξη της εταιρείας, αποτελεί το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο από όλες τις καίριες θέσεις, συμβάλει όχι απλά να διατηρούνται τα πρότυπα ποιότητας σε υψηλότατο επίπεδο, αλλά να κατακτώνται και συνεχώς νέα μέσα από διεθνείς πιστοποιήσεις και προδιαγραφές ποιότητας. Η εταιρεία ΛΑΓΑΚΗΣ Κ. και ΣΙΑ ΟΕ. εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα ποιότητας ISO22000:2005 και FSSC22000.

Η εταιρία διαθέτει στόλο διανομής των προϊόντων της:

Lagakis_Cars