Κεντρικό
δ:
Παύλου Μελά 50 & Κηφισού
18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης

τ: 210.4817564 - 210.4832750
f: 210.4811352
e: info@lagakisfrozen.gr