Lagakis Frozen Lagakis Frozen Lagakis Frozen Lagakis Frozen Lagakis Frozen

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Η εταιρεία εφαρμόζει Πιστοποιημένα Συστήματα:

iso22000 Λαγάκης
acert 22000 Λαγακης
GR 39KN31 Λαγάκης
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →